ONS GESKIEDENIS

Familie besigheid is ons besigheid.

Psalm 24.1 – “Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en almal wat daarin woon, ALLES behoort aan die Here.”

‘n Rentmeester is ‘n bestuurder van alles amper soos ‘n Hoof Uitvoerende Beampte van ‘n groot maatskappy.

Die Griekse word OIKOKOMOS beteken iemand is aangestel om te sorg vir die huishouding. Jy besit dus nie die huishouding nie, maar bestuur dit met volmag en verantwoordbaarheid aan die EIENAAR. As rentmeesters bestuur ons alles wat aan die Here behoort.

GAWES: Dit is die TALENTE wat die Here gegee het. Nie een mens het presies dieselfde gekry nie, maar elkeen het genoeg gekry om daarmee te woeker. Hulle wat woeker sal beloon word.

GELEENTHEDE: Dis die URE wat ons tot ons beskikking het. Ook dit kom van die Here. Maar hier het ons elkeen gelyk ontvang: 24uur op ’n dag. Niemand se dae in korter of langer nie.

GELD: Vir elke rentmeester is die manier waarop ons bates en geld aanwend van groot belang. Net soos met ons tyd, wys die manier waarop ons geld en bates aanwend wat vir ons die belangrikste is. Jesus het gesê: “Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge (kos en klere en wat nodig is) gee.”

GEE: Dit kom ook na vore in ons dankoffers aan die Here:

  • Gee eerste aan die Here.
  • Dankoffers laat jou onthou dat alles aan die Here behoort.
  • Elkeen moet volgens sy of haar vermoë gee.
  • Elkeen moet gee soos hy dit in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want  God het die blymoedige gewer lief.
  • Geldgierigheid is ’n wortel van alle kwaad.
  • Gee maak gelukkig: Paulus sê: “Deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys dat  ons hard moet werk sodat ons die armes kan help”. Om te gee, maak ’n mens gelukkiger as om te ontvang” (Handelinge 20:35).

Kom ons WOEKER met ons Gawes, Geleenthede en Geld en GEE oorvloedig! God seën ons LEGACY.

Susara Maria Petronella Schütte (nee Möller) Groep Hoof-uitvoerende Beampte (HUB)

"FAIL FASHIONABLY FOWARD"

– Sareta Schütte (Groep CEO)

About Us

Our History
Our Founders
Members
Events & News

Our Projects

How to take part
Our Mission
Upcoming Projects
Completed Projects

Contact Us

Submit an idea
Contact
Members

SUPPORT

Donate

Ways to give
Sponsors